Eerste semipubliek waterstoftankstation van Vlaams-Brabant wordt in Zaventem gebouwd.

Op 10 juli 2015, over deze onderwerpen: Energie en Milieu, Mobiliteit

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem verleenden Air Liquide Advanced Business(ALAB) recent een milieu- en stedenbouwkundige vergunning voor de uitbating van een waterstoftankstation te Zaventem.

Air Liquide plant de bouw en exploitatie van een waterstoftankstation met een capaciteit van 200kg H2/dag langsheen de Leuvensesteenweg in Zaventem op een perceel van Toyota Motor Europe nv. Die locatie laat toe om een publiek toegankelijk tankstation uit te baten waarbij ook een diensttoegang is voorzien voor Toyota. De aanleg van een tankinfrastructuur is een van de voornaamste kwesties in de marktontwikkeling van elektrische, door waterstof aangedreven voertuigen.

Waterstofauto’s zijn hoogtechnologische voertuigen en rijden niet op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, maar op waterstof (H2). “Het zijn eigenlijk elektrische auto’s met een eigen energiecentrale aan boord, een brandstofcel. Ze hoeven niet meer opgeladen te worden en je kunt er veel verder mee rijden dan met een elektrische autozegt Schepen voor milieu en duurzaamheid Erik Rennen (N-VA)  Deze waterstofauto’s  kunnen zelfs met enkele liters waterstof net zo ver komen als de gemiddelde benzineauto en het tanken neemt niet meer tijd in beslag (+/- 5 minuten) dan wanneer je benzine of diesel tankt. Een waterstofauto heeft dus geen vervuilende uitstoot en het enige wat vrijkomt is waterdamp. Een ander aanzienlijk voordeel van deze voertuigen is dat ze zeer stil zijn, aangezien ze niet met een verbrandingsmotor werken. Dit draagt, zeker in een stedelijke omgeving, bij tot een stillere leefomgeving.’

“Waterstof draagt bij aan de bescherming van het milieu door een antwoord te bieden op de uitdagingen van duurzame mobiliteit door de uitstoot van broeikasgassen evenals de lokale luchtverontreiniging in stedelijke gebieden terug te dringen” verduidelijkt Schepen Erik Rennen.

In eerste instantie zal Toyota de enige klant zijn van dit tankstation. Naarmate meer automerken waterstofvoertuigen op de markt brengen, kan dit waterstoftankstation onmiddellijk door externe klanten gebruikt worden. De site zal ook kunnen gebruikt worden voor het tanken van autobussen op waterstof. De exploitant, Air Liquide, heeft zowel op vlak van de distributie van allerhande gassen als de exploitatie van waterstofstations wereldwijd een stevige expertise opgebouwd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is