Uitleg bij de verschillende trajecten voor de F3 fietsverbinding

Op 25 september 2019, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Sport

Het gemeentebestuur wil met een nieuw traject de F3 fietsverbinding Leuven – Brussel rond Nossegem leiden. Onder het mom van participatieve democratie vroeg het gemeentebestuur daarom naar de meningen van de inwoners van de Erpsestraat, langswaar de fietsverbinding passeert. Omdat de beslissing heel Nossegem en heel wat fietspendelaars treft lichten wij de twee mogelijke opties hieronder toe.

Het doel van de F3-fietsroute is om meer mensen aan te zetten om zich met de fiets te verplaatsen, naar het werk of naar de school. Dat doen we met zijn allen alleen maar wanneer fietsen daadwerkelijk een aantrekkelijk alternatief vormt voor de wagen. Met andere woorden: fietsen moet vlot, comfortabel, toegankelijk en veilig kunnen zijn.

De huidige route (traject A), die dus ook de Erpsestraat omvat, werd opgesteld door mobiliteitsspecialisten van zowel de gemeente, de provincie als het gewest.  Ook de fietsersbond was van nabij betrokken. Na drie jaar van studiewerk en overleg kwamen alle partijen, ook het gemeentebestuur van Zaventem, tot het besluit om het huidige traject A veiliger te maken voor zowel inwoners als fietsers.

De trajecten zoals voorgesteld in de communicatie van de gemeente. De gele lijn is het huidige traject. De blauwe lijn geeft het nieuwe, afgescheiden fietspad weer van traject A. Traject B wordt weergegeven door de groene lijn.

Wat houdt akkoord rond traject A concreet in?

 • De kasseitjes in het midden van de Erpsestraat verdwijnen, zodat de fiesters op de rijweg blijven en ze niet langer langsheen de huizen rijden.
 • Vanaf het kerkhof worden komt er een gescheiden pad voor fietsers en voetgangers.
 • Vanaf het kerkhof worden zowel fietspad als voetpad verlicht.
 • Er komen verkeerslichten aan het kruispuntje met de Mechelsesteenweg en de Erpsestraat. De verkeerslichten werken met een sensor, waardoor ook het autoverkeer komende van de Erpsestraat er baat bij heeft.
 • De aansluiting met het tunneltje onder spoorweg langsheen het wachtbekken wordt breder en veiliger gemaakt.
 • Alle plannen liggen klaar: een verbetering van traject A is nog voor de zomer van 2020 realiseerbaar.

Het doel van deze ingrepen, die we met N-VA Zaventem vorige legislatuur hebben uitgewerkt in samenwerking met de provincie en het Vlaams gewest is duidelijk: een veiligere fietsroute in Nossegem. Dit staat echter allemaal op de helling, omwille van een alternatieve route die echter helemaal niet veiliger is.

Waarom is traject B niet beter?

 • Traject B houdt een omweg van 200 meter in. Fietsers zullen echter de kortste (en reeds bekende) weg blijven verkiezen via de Erpsestraat. Traject B houdt in dat de Erpsestraat echter niet wordt aangepakt zoals  voorzien in het akkoord dat we hierboven toelichtten. Kortom: de kasseitjes blijven en de straat wordt niet veiliger.
 • Traject B passeert vlak aan de breekwerf van Brussel Airport, waar dagelijks tientallen zware vrachtwagens in- en uitrijden. Een zeer gevaarlijke passage voor fietsers.
 • Traject B betekent dat er een asfaltstrook komt dwars doorheen het speelbos. Willen we verharding door het weinige stukje groen dat Nossegem nog rest?
 • Traject B gaat met een boog rond Nossegem, daardoor wordt de fietssnelweg minder vlot bereikbaar en vormt het een minder aantrekkelijk alternatief voor de wagen.
 • In tegenstelling tot traject A kan traject B op korte termijn niet gerealiseerd worden. In het allerbeste geval spreken we over een periode van minstens 5 jaar. Ondertussen blijft de situatie in de Erpsestraat ongewijzigd.
 • Een fietstunnel zorgt ervoor dat het fiets- en autoverkeer gescheiden blijven. Dat is zeker een voordeel, maar die oplossing kost handenvol geld. We spreken al gauw over enkele miljoenen euro’s. Zowel de provincie als het gewest gaven reeds te kennen om traject B niet mee te willen financieren. Het lijkt dus dat de financiering zal moeten gebeuren met Zaventems belastinggeld. Traject A is veel goedkoper.

Bij N-VA Zaventem hechten we veel waarde aan de mening van onze inwoners, vandaar dat we u op deze manier willen informeren. We blijven pleiten voor een optimalisatie van het huidige traject, conform de afspraken die in het verleden gemaakt werden. Op die manier kunnen we op korte termijn zorgen voor een veiligere Erpsestraat voor zowel de inwoners als voor onze fietsende kinderen en de fietsende pendelaars.

Hebt u vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om onze Nossegemse gemeenteraadsleden Luk (luk.vanderelst [at] telenet.be (subject: F3%20fietsverbinding) ) en Tom (tom.devits [at] n-va.be (subject: F3%20fietsverbinding) ) te contacteren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is