Schepenen

Erik Rennen

Sportbeleid en sportraad, Algemene milieuproblematiek/duurzaamheid,Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn Vlaams karakter en taalbeleid, Landbouw

Luk Vander Elst

Luk Vander Elst N-VA Zaventem
Openbare Werken, Informatisering/e-government en Dorpsraad Nossegem

Roger Artois

Lid van het college als voorzitter OCMW