345.600 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Op 19 december 2019

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 345.600 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Zaventem en Kortenberg te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijke samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Zaventem en Kortenberg de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

"Vanuit de oppositie toezien op correcte aanwending"

Dat beamen ook de afdelingsvoorzitters Harold Vanheel van N-VA Kortenberg en Philippe Laeremans van N-VA Zaventem: “De nood in onze gemeenten is zeer hoog, dus we zijn verheugd dat de minister onze gemeenten aanduid om de regierol op te nemen. Vanop de gemeentelijke oppositiebanken zullen we toezien dat de gemeentebesturen in Kortenberg en Zaventem dit engagement ook ten gronde opnemen en uitvoeren.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is