Zaventem gaat voor 20 procent minder CO²-uitstoot tegen 2020!

Op 29 april 2016, over deze onderwerpen: Energie en Milieu

De Zaventemse gemeenteraad heeft het gemeentelijk klimaatactieplan, dat opgesteld werd onder leiding van Schepen van Milieu en Duurzaamheid Eik Rennen, unaniem goedgekeurd. "Het is de bedoeling om met dit klimaatactieplan tegen 2020 de CO²-uitstoot in onze gemeente met minstens twintig procent te verminderen. We zullen dit doen door energie te besparen, de energie efficiëntie te verhogen en duurzame energiebronnen aanspreken”, zegt Rennen.

Het Zaventems klimaatactieplan bevat een overzicht van de acties die de gemeente zal ondernemen om haar streefdoel in 2020 te bereiken. Rekening houdend met de huidige situatie zullen er vooral inspanningen geleverd moeten worden om de CO²-uitstoot voor verwarming van gebouwen en woningen te verminderen. Particulier en commercieel vervoer is eveneens een prioriteit.

Gemeente geeft zelf goede voorbeeld

Zaventem wilt als gemeente zelf het goede voorbeeld geven en nam al een aantal belangrijke maatregelen. Schepen Rennen licht toe: "Zo worden een 8-tal stookplaatsen van gemeentelijk infrastructuren vernieuwd en voorzien van energiezuinige verwarmingsketels. Ook in het gemeentelijk zwembad worden aanzienlijke investeringen gedaan op energetisch vlak. We vergroenen stelselmatig ons gemeentelijk wagenpark, we hebben reeds een paar plug-in hybridewagens aangeschaft alsook enkele wagens op CNG. Op korte termijn is er ook de aankoop voorzien van een elektrische wagen en elektrische fietsen”.

Om haar streefdoel van 20 procent minder CO² tegen 2020 te bereiken, zal de gemeente samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen: bedrijven, organisaties, burgers en kennisinstellingen. De gemeente roept ook de bevolking op om mee na te denken over hoe de CO²-uitstoot in de gemeente kan dalen en is daarvoor met een klimaatteam gestart.

Dynamisch plan met concrete doelstellingen

“De N-VA heeft steeds veel aandacht gehad voor de milieuproblematiek, dat de hele gemeenteraad dit plan dan ook unaniem goedkeurde stemt me positief”, zegt schepen Rennen. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen en dit plan staat dan ook vol met concrete doelstellingen. Bovendien is het een dynamisch plan: goede initiatieven die nu nog niet opgenomen zijn in het plan kunnen zeker en vast opgenomen worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is