Erik Rennen

Sinds 2007 zetel ik als gemeenteraadslid en in de vorige legislatuur was ik als eerste schepen bevoegd voor sport, milieu & dierenwelzijn en Vlaams karakter binnen onze luchthavengemeente. Binnen mijn bevoedgheid sport probeerde ik zoveel mogelijk mensen te bereiken en ook effectief aan te zetten tot sporten. Dit door een gedegen en duurzame ondersteuning van onze sportverenigingen. Daarnaast had ik als schepen van milieu & dierenwelzijn heel wat aandacht voor onze milieu en onze natuur. Door middel van een correct beleid doorheen al mijn bevoegdheden droeg ik mijn steentje bij om het Vlaams karakter van Zaventem te bestendigen.

In de weinige vrije tijd die ik heb probeer ik vooral van het leven te genieten. Dat kan op reis, maar zeker en vast ook bij een hapje of een drankje met vrienden.

Dankzij de N-VA beweegt er opnieuw heel wat in onze gemeente. We bouwden onze gemeentelijke schuld af, hielden de belastingen laag én investeerden in scholen, jeugdlokalen, parken, sportveldjes, straten, fietspaden,... Telkens met een achterliggende gedachte en de nadruk op duurzaamheid, Vlaams karakter en goed bestuur voor onze inwoners. Ondanks onze verkiezingsoverwinning gingen onze coalitiepartners zonder ons door, maar dat neemt niet weg dat ik met veel gedrevenheid de rol van Zaventems oppositieleider op me neem.

Erik Rennen