N-VA haalt slag thuis: kasseitjes Erpsestraat verdwijnen

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: Energie en Milieu, Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Sport

N-VA Zaventem haalt een (kleine) slag thuis: de kasseitjes in de Erpsestraat zullen tegen de zomer verdwijnen. "Op die manier wordt de F3-fietsroute veiliger voor de fietsers én voor de inwoners van de Erpsestraat. Een goede start, maar we hopen dat het hier niet bij blijft. De meerderheid koopt nu immers reeds gronden aan voor de omlegging van het tracé, terwijl er nog geen grondige studie uitgevoerd werd en ook de financiering van het miljoenenproject verre van duidelijk is”, zeggen N-VA gemeenteraadsleden Luk Vander Elst en Tom De Vits.

De plannen van het Zaventems schepencollege om de F3-fietssnelweg Brussel-Leuven in Nossegem om te leggen beroeren al enkele maanden de gemoederen. Via een ondertunneling van de Mechelsesteenweg wil het college een bocht te maken rond Nossegem, doorheen het speelbos. Plannen die al gauw vijf tot zelfs tien jaar in beslag kunnen nemen. Ondertussen blijft de gevaarlijke situatie op het huidige traject langsheen de Erpsestraat bestaan.

“Vorige legislatuur was er, onder leiding van de N-VA, een aanpassing uitgewerkt aan de huidige route”, legt toenmalig schepen van openbare werken Luk Vander Elst (N-VA) uit. “De onveilige situatie in de Erpsestraat zou aangepakt worden. De kasseitjes in het midden van de rijstrook zouden verdwijnen, waardoor de fietsers niet langer opteren om rakelings naast de huizen te scheren, het knelpunt aan het kerkhof zou heringericht worden en langsheen ‘Noskoem wegske’ zou een apart en verlicht fietspad komen, afgescheiden van de wandelweg. Maar Burgemeester Holemans zette die afspraken on hold en de rest van de meerderheid volgt gedwee.”

Aankoop van gronden is voorbarig

De Zaventemse meerderheid koopt nu al gronden aan, waarover het nieuwe tracé zou moeten lopen, maar Vander Elst en De Vits (N-VA) stellen zich vragen bij de aankoop. “De plannen voor de omlegging van de F3-fietssnelweg in Nossegem zijn allerminst sluitend. Er is nog geen grondige studie uitgevoerd, maar toch worden er nu reeds gronden aangekocht. Dat dit voorbarig is, is een understatement”, zegt Tom De Vits.

Dure grap dreigt voor Zaventemse belastingbetaler

Ook de financiering van het nieuwe tracé is nog één groot vraagteken, zegt De Vits: “Het college stelt dat ze hopen op een maximale bijdrage vanuit de provincie en het Vlaams Gewest, maar enige garantie hebben ze niet. Integendeel: er is zelfs nog geen akkoord met de Vlaamse administraties, terwijl het om een miljoenenproject gaat! Wij zijn absoluut voorstander van een veilige fietsroute, maar zomaar gronden aankopen zonder zicht op een sluitende financiering dreigt voor de Zaventemse belastingbetaler een belachelijk dure grap te worden.”

Kasseitjes Erpsestraat verdwijnen tegen de zomer

Terwijl het tunnelproject minstens 5 à 10 jaar op zich zal laten wachten, bleef het dus oorverdovend stil rond het aanpakken van de onveilige oversteek van de Mechelsesteenweg en de Erpsestraat en de smalle, onverlichte passage langsheen ‘Noskoem Wegske’. “Ons doel is altijd geweest om van fietsen een veilig en aantrekkelijk alternatief te maken. Dat de plannen die klaarliggen niet worden uitgevoerd, omdat het college wilde, onberekende droomplannen najaagt, is geen goede zaak voor de veiligheid van de fietsers én van de inwoners van Nossegem, in het bijzonder die van de Erpsestraat”, zegt Vander Elst.

N-VA pleit voor totaalaanpak

Tijdens de gemeenteraad antwoordde de burgemeester op de vragen van De Vits en Vander Elst dat de kasseitjes in de Erpsestraat zouden verdwijnen tegen de zomer. Ook zou de gemeente nogmaals polsen bij het Gewest voor de komst van de verkeerslichten. “Een goed begin, maar dat neemt niet weg dat dé pijnpunten, de veel te smalle en onverlichte passage op Noskoem wegske en het kruispunt aan het kerkhof, niet aangepakt worden. De gevaarlijkste situaties blijven dus bestaan. We blijven dan ook ijveren voor een totaalaanpak van het huidige traject", besluiten Vander Elst en De Vits.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is