Tom De Vits

Gemeenteraadslid

Ik ben Tom De Vits, het jongste gemeenteraadslid van N-VA Zaventem. Ik ben geboren en getogen in Sterrebeek en sinds vier jaar woon ik in onze meest landelijke gemeente: Nossegem.

Politiek is mijn passie: ik studeerde politieke wetenschappen en na enkele jaren als persoonlijk medewerker in het Vlaams Parlement ben ik nu professioneel actief bij de provincie Vlaams-Brabant als adviseur en woordvoerder op het kabinet van eerste gedeputeerde Bart Nevens.

Op mijn jonge leeftijd heb ik zowel op professioneel vlak en als voormalig voorzitter van Jong N-VA  al wat politieke bagage. De voorbije bestuursperiode had ik reeds het voorrecht om gemeenteraadslid te zijn. Ik trachtte steeds op een kritische en constructieve manier de Verandering te brengen en het verschil te maken. Ook nu wil ik me blijven inzetten voor:

  • Een veilig fietspadennetwerk doorheen heel onze gemeente
  • De bescherming van de open ruimte: we moeten het groen behouden én versterken
  • Een stevige gemeentelijke ondersteuning van jeugdinitiatieven
  • Een nette, duurzame en milieuvriendelijke gemeente