Luk Vander Elst

Ik ben een echte Nossegemnaar, ben gehuwd met Lien, heb twee dochters en ben drie keer opa. Ik heb tien jaar voor de klas gestaan en programmeerde in 1987 een softwareprogramma om anders te kunnen rapporteren. Dit concept viel in zeer goede aarde en zo’n 500 scholen maakten er gebruik van. Omdat vooral mijn schepenambt “Openbare Werken” zeer veel tijd in beslag neemt (ik probeer alle werf- en voorbereidende vergaderingen mee te maken) heb ik in 2017 besloten om mijn werk op te zeggen en mij nog uitsluitend te concentreren op deze belangrijke job.

Verenigingsleven: cultuur  en sport

In 1976 richtte ik samen met enkele vrienden de jeugdvereniging “Integendeel” op, dat tot voor enkele jaren een ankerpunt  was voor de plaatselijke jeugd. Ik werd voorzitter van de jeugdraad en mag intussen al bijna 30 jaar vele fijne activiteiten organiseren als voorzitter van het Davidsfonds Toen mijn kinderen in de Sint-Lambertusschool zaten, mocht ik dit combineren met het voorzitterschap van het oudercomité, en datzelfde deed ik in het Paridaensinstituut te Leuven. Hierna ging het naar de Kerkraad en de vzw Sint-Lambertuskring, waarin ik meewerkte om het kinderdagverblijf ‘Het Lambertijntje’ en het ontmoetingshuis ‘De Kring’ op poten te zetten.

Ook uit sporten haal ik voldoening. Zo turnde ik bij de turnkringen van Nossegem en Kortenberg. Vandaag speel ik volleybal, in de ‘Competitie van de Vriendschap’.

De stap naar de politiek was vanuit zo’n voorafgaand leven een natuurlijke doorstroming. Iets willen doen voor en met mensen is mijn ‘leitmotiv’, mijn Vlaamse reflex eveneens. Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid en sinds deze legislatuur ben ik schepen.

Schepen van Openbare Werken...

Als schepen van Openbare werken kom ik dagelijks in contact met onze inwoners. Ik ben dan ook verheugd te merken welke positieve impact een schepen kan hebben op het steeds weer verbeteren van het dagelijkse leven in de gemeente. De grote projecten springen natuurlijk in het oog, maar ook de kleine ingrepen en oplossingen kunnen het leven van de Zaventemmenaar aangenamer maken. Hierbij schenk ik ook  veel aandacht aan veilige fiets- en voetpaden.

...en Informatica en Digitale Communicatie

Naast Openbare Werken, ben ik ook bevoegd voor Informatica en Digitale Communicatie. Een domein waarop de gemeente veel kan betekenen voor haar burgers. Zo leidde de invoering van tablets en e-notulen voor de gemeenteraadsleden in 2014 tot een slinking van de papierberg met 7 meter per jaar. En de digitale informatieborden komen er eindelijk. Op die wijze wordt iedereen nog eens herinnerd aan nakende activiteiten in het CC, in de sportclub of van de vele verenigingen in Zaventem.

Mijn werk is nog lang niet af. Er staan nog heel wat mooie projecten op mijn lijst. Projecten waar ik al jaren voor aan het ijveren (lees vergaderen) ben, niet in het minst voor de fietsers en om de wateroverlast te bestrijden. Ik wil die graag realiseren…