N-VA kant zich tegen nieuw traject fietsverbinding Nossegem: “verspilling belastinggeld”

Op 18 september 2019, over deze onderwerpen: Jeugd, Mobiliteit, Openbare werken, Sport
N-VA Zaventem F3 fietsroute

Het Zaventems gemeentebestuur (Open VLD/CD&V) wil de F3 fietsverbinding Leuven – Brussel via een lus, met fietstunnel onder de Mechelsesteenweg, rond Nossegem leiden. “Terwijl andere gemeenten het tracé van de fietssnelweg zo kort mogelijk maken, wil Zaventem de fietser net laten omrijden”, zeggen N-VA gemeenteraadsleden Luk Vander Elst en Tom De Vits.

De F3 fietssnelweg Brussel-Leuven wordt dagelijks door heel wat fietsers gebruikt voor woon-werkverkeer. “De F3 is een veilig en comfortabel alternatief voor wie de file wil vermijden. Het traject is recht op recht, waardoor fietsers vlot kunnen doorrijden. Onze buurgemeente Kortenberg investeerde onder impuls van de lokale N-VA-afdeling 800.000 euro in twee gelijkvloerse tunneltjes, zodat fietsers er rechtdoor kunnen rijden. Ondertussen wil het Zaventems gemeentebestuur echter een omweg aanleggen. Te gek voor woorden”, zegt gemeenteraadslid Tom De Vits.

Tunnel onder Mechelsesteenweg

Het schepencollege wil het tracé immers verleggen en een boog rond Nossegem maken, doorheen de velden om vervolgens via een tunnel onder de steenweg uit te komen op de Namenstraat aan de voetbalvelden van SK Nossegem.

“Die omleiding betekent dat er moet onteigend worden en dat er sowieso groen zal sneuvelen aan het speelbos ter hoogte van de spottersplaats. Waar wij vorige legislatuur kozen voor meer groen, wil deze meerderheid groen blijkbaar opofferen voor meer verharding. Bovendien kunnen de vele Nossegemse fietsers, waaronder heel veel schoolgaande kinderen, dan niet meer vlot aansluiten op het tracé”, zegt gemeenteraadslid Luk Vander Elst.

Veel duurder, maar niet veiliger

“Daarnaast passeer je daar de breekwerf van Brussels Airport, wat vandaag al zeer gevaarlijke situaties oplevert met al die vrachtwagens. Je kan je trouwens de vraag stellen of al die fietsers die omweg gaan verkiezen boven de kortste route, die vandaag goed gekend is en reeds massaal gebruikt wordt. Het nieuwe traject is een verspilling van belastinggeld”, zegt De Vits.

“De redenering van het college gaat tegen elke logica in”, pikt Vander Elst in. “De vorige meerderheid, waar wij deel van uitmaakten, bereikte een akkoord met de provincie en het gewest om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispuntje met de Mechelsesteenweg en de Erpsestraat. Ook de Erpsestraat zou aangepakt worden: de kasseitjes in het midden verdwijnen en voetgangers en fietsers zouden vanaf het kerkhof over een gescheiden en verlicht pad hun weg kunnen verder zetten. Het hele proces om alles qua vergunningen en dergelijke in orde te brengen nam in totaal zo’n vijf jaar in beslag. Maar blijkbaar kijken het gewest en de gemeente nu naar elkaar wat de verkeerslichten betreft, waardoor alles stilligt”, zegt Vander Elst die het project als toenmalig schepen van openbare werken van zeer nabij mee opvolgde.

“Beslissing uitvoeren en verkeerslichten plaatsen”

“De oplossing voor een veiliger en vlotter fietsverkeer op de F3 in Nossegem ligt al lang klaar. Het is onbegrijpelijk dat de burgemeester en het college reeds maanden op de rem staan en dat de verkeerslichten niet geplaatst worden. Wij zullen het in de gemeenteraad blijven opnemen voor de veiligheid van de fietsers en zullen er op aandringen dat de verkeerslichten er zo snel mogelijk komen en het huidige traject veiliger gemaakt wordt, conform de gemaakte afspraken”, besluiten De Vits en Vander Elst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is