Tom De Vits: “Tunnel Fabriekstraat moet dringend aangepakt worden”

Op 14 januari 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken
Tom De Vits

“De tunnel in de Fabriekstraat in Zaventem die onder spoorweg door loopt is onmiskenbaar een gevaarlijke plek en moet dringend aangepakt worden”. Gemeenteraadslid Tom De Vits wil de mobiliteitsafwikkeling herbekijken en vraagt het gemeentebestuur om de NMBS aan te sporen tot actie.

“De tunnel in de Fabriekstraat is gevaarlijk, zowel voor fietsers als automobilisten” opent Tom. “De tunnel is te smal om met twee wagens tegelijkertijd te passeren en bijgevolg geldt er een voorrangsregel. Maar het gebeurt regelmatig dat wagens neus aan neus staan in het midden van de tunnel omdat er geen verlichting is en de tunnel ook relatief lang is”.

Verkeerslichten of éénrichtingsverkeer

Tom De Vits pleit er dan ook voor om de mobiliteitsafwikkeling rond de tunnel te herbekijken. "De heraanleg van de Fabriekstraat is voorzien in 2017. Op initiatief van schepen van openbare werken Luc Vander Elst  zullen de buurtbewoners hierbij actief betrokken worden. De huidige voorrangsregel zorgt vandaag vaak voor onveilige situaties, dus denk ik dat we andere opties zoals verkeerslichten of éénrichtingsverkeer onder de loep moeten durven nemen”.

De verkeerslichten zouden bijvoorbeeld enkel tijdens spitsuren actief kunnen zijn, om op die manier de schoolgaande jeugd een veiligere route naar huis te kunnen garanderen. Zo vermijden we ook onnodige wachttijden en bijkomende milieuvervuiling overdag”.

“Gemeente moet NMBS op gebreken wijzen”

De gemeente Zaventem is echter geen eigenaar van de tunnel. “Klopt, de NMBS is eigenaar van de tunnel. Vandaar dat ik het gemeentebestuur dan ook zal vragen om contact op te nemen met de NMBS zodat in de tunnel op zijn minst verlichting zal worden aangebracht. We moeten de NMBS op de gebreken wijzen, in het belang van zowel de pendelaars als onze inwoners”, besluit De Vits.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is