Lieve Maes

Gemeenteraadslid

Ik behoor tot het deel van de N-VA-leden dat een Volksunieverleden heeft. Tijdens de vorige legislatuur was ik fractievoorzitter in de gemeenteraad. Tot half maart 2013 was ik afdelingsvoorzitter van onze afdeling.

Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator

Op 25 mei 2014 werd ik van op de 5de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement verkozen met 12.182 voorkeurstemmen. 

Binnen het Vlaams Parlement zetelde ik in de commissies ‘Algemeen Beleid & Financiën’ en ‘Brussel & Vlaamse Rand’. Daarnaast was ik ook plaatsvervanger in de commissie ‘Economie, Werk, Sociale Economie & Innovatie’.

Ik werd ook aangeduid als deelstaatsenator in de Senaat, waarin vanaf de verkiezingen van mei 2014 niemand nog rechtstreeks verkozen wordt. In 2010 werd ik met 47.737 voorkeurstemmen verkozen als Senator voor onze partij.

Iets meer weten over mij?

Ik heb een diploma secretariaat moderne talen en heb eerst de kandidatuursjaren wiskunde gedaan.  Daarnaast heb ik talen bijgestudeerd (Spaans en Zweeds).

Ik ben tevens een fervent reiziger : veel, vaak en ver.  Pakistan, Iran, Peru, Jemen, Namibië, Libië, China, India, Bolivia, Cambodja... meestal geen evidente bestemmingen, maar ik vind het boeiend om te kijken hoe andere mensen leven, welke culturen er op andere plaatsen zijn of geweest zijn, en hoe wij misschien wel te veel overtuigd zijn dat we uit het meest 'beschaafde' stuk van de wereld komen.  Het helpt te relativeren en ook te appreciëren hoe goed we het hier wel hebben. Daarnaast ben ik een frequent kwisser.

Kerkraad

Tenslotte ben ik ook lid van de Kerkraad van Sint-Martinus in Zaventem.  Hierin zorgen we voor het patrimonium van de parochie en draag ik aldus mijn steentje bij tot monumentenzorg.